Nederlandse dronefotograaf maakt unieke naaktportretten vanuit de lucht

In de serie ‘Dronefotograaf in beeld’ zijn er op deze plek al heel wat enthousiaste dronefotografen voorbij gekomen. Meestal gebruikt men drones om foto’s van landschappen of unieke gebouwen te maken. Dronefotograaf Tom Durden gebruikt zijn drone onder de noemer ‘Dronude’ om een heel ander soort luchtfoto’s te maken, namelijk van naaktmodellen in de natuur. In dit interview maak je nader kennis met Tom en zijn werk.

Wie is Tom Durden? Waar kom je vandaan, wat voor achtergrond heb je? Is fotografie je werk?

“Ik ben een academicus, werktuigbouwkundig ingenieur. Ik werk momenteel in deeltijd als IT consultant. Maar bovenal hou ik ervan om mijn werk zichtbaar te maken voor een groot publiek en mezelf zo veel mogelijk buiten de schijnwerpers te houden. 🙂

Modelfotografie, maar ook modeltekenen en modelschilderen doe ik al heel lang, sinds de universiteit. Ik heb dus al heel veel ervaring met bijvoorbeeld compositie, mooie lichtval creëren, en ook met het omgaan met modellen.

Ik heb geen kunstopleiding gevolgd, maar heb veel geleerd van collega kunstenaars.”

Hoe lang ben je al in de weer met drones in het algemeen en dronefotografie in het bijzonder?

“Ik ben zo’n drie jaar geleden begonnen met speelgoeddrones. Ik ben bewust in meerdere stappen opgeschaald naar duurdere drones zodat ik de onvermijdelijke beginnersfouten en boomcrashes niet met een kostbare drone zou maken. Inmiddels kan ik goed overweg met een drone waardoor ik ook wat riskantere vluchten aandurf.

De eerste modelshoot was in september 2016. Vanaf het begin heb ik ook een blog bijgehouden, waarin ik (vooral voor mezelf) beschrijf wat mijn leerpunten zijn.”

Hoe kwam je met deze techniek in aanraking?

“Ik hou van techniek, ik hou van complexe zaken. Drones zijn ogenschijnlijk simpel als je de filmpjes op internet ziet, maar er zit veel complexiteit in het maken van echt goede beelden en het bewerken van het materiaal.”

Hoe kwam je op het idee om naaktmodellen vanuit de lucht te gaan fotograferen? 

“Ik ben gewend om modellen te fotograferen, omdat mijn modelschilderijen zijn gebaseerd op foto’s die ik zelf maak. Van daaruit was het een kleine stap om modellen buiten te gaan fotograferen en te proberen de drone daarvoor te gebruiken.”

Wat zijn de grootste uitdagingen van (naakt)luchtfotografie?

“Een naaktmodel en propellers die 4.000 keer per minuut ronddraaien zijn geen geweldige combinatie, veiligheid is dus erg belangrijk. Je moet je heel goed realiseren wat de risico’s zijn en hoe je die kan minimaliseren en je moet de dronebesturing ontzettend goed beheersen.

Letten op belichtingsinstellingen, compositie, beweging van de drone, manoeuvreerruimte, en tegelijkertijd aanwijzingen geven aan het model en de drone besturen, met wat tijdsdruk door de batterij, vergt wat multitask skills en stressbestendigheid.

Verder zien poses die ik gebruik voor gewone modelfotografie er vreemd uit vanuit de lucht, en vice versa.

Tenslotte zijn goede locaties lastig te vinden in een dichtbevolkt land.”

Hoe bereid je je shoots voor? Hoe kies je de locaties uit?

“Ik kies locaties met Google Maps, door langs locaties te rijden, en door goed te kijken naar mogelijkheden. Soms vind ik onverwachte locaties die geschikt zijn voor dronefotografie. En ik vraag ook collega-droners om hulp. Een van de locaties, Tulpeiland, was aangedragen door een mede-droner.”

De modellen maken soms een nogal verloren indruk, mede door de keuze voor soms desolate landschappen en de soms grote vlieghoogte. Ook de weersomstandigheden zijn niet bepaald zomers. Is dat bewust? Wat voor gevoel wil je overbrengen met de foto’s?

“Wat betreft de weersomstandigen: ik werk het hele jaar door, en ik merk dat voor veel modellen niets te veel moeite is, zelfs niet om in sneeuw te poseren. Het geeft unieke foto’s. Maar ik ben blij met het huidige mooie weer, dan kan een model langer dan 5 minuten model staan. Desolaat, dat is eigenlijk onbedoeld: een enkel model in een groot landschap geeft al snel een desolate indruk. Ik plan momenteel shoots met meerdere modellen, aanmeldingen hiervoor zijn welkom.”

Van welke apparatuur maak je gebruik? Wat staat er op je verlanglijstje voor de toekomst?

“Ik vlieg met de Phantom 4, als ooit de Phantom 5 uitkomt zou ik die graag willen hebben.”

Wat is je volgende artistieke stap? Gaat de drone daar weer een rol bij spelen?

“Ik zou graag nog heel veel willen leren door met modellen en locaties te variëren en te experimenteren. En ik heb binnenkort een shoot met tien modellen tegelijkertijd.

Modellen kunnen zich overigens altijd aanmelden via mijn website.”

Kun je uit de voeten met de huidige regelgeving voor het vliegen met drones?

“De huidige regelgeving is helaas strikt, onpraktisch en en onlogisch. Bijvoorbeeld de eis om line of sight te vliegen is niet handig. Als ik de drone kan zien, dan ziet de drone mij meestal ook en sta ik dus in beeld.

Maar die onlogische regels hebben ook een grappig bijeffect: doordat ik altijd een waarnemer bij me heb mag ik wettelijk gezien ook in laagvlieggebieden vliegen.

De eisen die er aan gaan komen (max 50 meter hoog, 100 meter afstand) zijn onwerkbaar.”

Wat zou er moeten veranderen?

“Als je het aantal gewonden in Nederland wil verminderen en je kijkt heel strikt, dan zou je de hamer moeten verbieden: heel veel mensen slaan namelijk af en toe op hun duim in plaats van op een spijker. Strikt gezien zou je de hamerverkoop moeten beperken en hamers alleen laten hanteren door gecertificeerde professionals.

Gelukkig weet iedereen dat het beperken van hamergebruik een onzinnig idee is, en iedereen aanvaardt dat hamergebruik tot risico’s leidt. Iedereen vindt dat het vrij kunnen gebruiken van hamers opweegt tegen de risico’s.

Wat er mijns inziens zou moeten veranderen is dat er een lobby komt die politici en publiek wijst op inconsistenties in risicobeheersing, en die werkt aan een meer onderbouwde beeldvorming over drones, bijvoorbeeld met stukken in de krant.

Als ik daar aan kan meewerken dan doe ik dat natuurlijk met alle liefde, ik zou graag willen dat mijn dronefoto’s tegenwicht bieden tegen de zoveelste claim dat een drone laagvliegende vliegtuigen of wilde dieren in gevaar brengen en dat daarom drones moeten wijken.”

Bekijk al het werk van Tom Durden op dronenudes.com.