DJI Mavic Pro is de eerste serieuze cameradrone onder de 1 kg die ook beroepsmatig ingezet kan worden

mavic-pro-in-vlucht

Op Dronewatch is een uitgebreide review van de DJI Mavic Pro verschenen, waarin onder andere wordt ingegaan op de kwaliteit van de beelden die de DJI Mavic Pro drone maakt. Daaruit blijkt dat de Mavic Pro zich qua beeldkwaliteit kan meten met veel grotere drones zoals de Phantom 4. Dat, in combinatie met het feit dat de Mavic Pro zeer compact is en nog geen 750 gram weegt, maakt de Mavic Pro een interessante drone voor mensen die beroepsmatig met dronefotografie aan de gang willen maar geen honderden euro’s aan een theorie-opleiding willen uitgeven.

ROC-light
Wie commercieel aan de slag wil met een drone tot 4 kg moet namelijk beschikken over de zogenaamde ROC-light ontheffing. Voor de aanvraag van deze ontheffing moet men onder andere met succes een theorie-examen te doorlopen, de drone ingeschreven hebben in het luchtvaartuigregister en een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Interessant is echter dat voor drones onder de 1 kg de theorie-eis komt te vervallen. Met andere woorden: als je tegen betaling foto’s of video’s wilt maken met de DJI Mavic Pro, dan hoef je geen theorie-opleiding te volgen of examen te doen. Dat scheelt niet alleen tijd, maar ook al gauw een paar honderd euro aan opleidingskosten. Het kan wél zo zijn dat de verzekeraar eist dat je beschikt over vliegervaring, aan te tonen door het afleggen van een praktijkexamen.

Beeldkwaliteit
Uiteraard is bovenstaande alleen interessant als de beelden die de Mavic Pro maakt van voldoende kwaliteit zijn. Afhankelijk van de beoogde toepassing is dat zeker het geval, zoals je kunt zien in onderstaande video die werd opgenomen met deze drone. De beelden zijn zeker goed genoeg voor bijvoorbeeld makelaars die een pand vanuit de hoogte willen fotograferen of trouwfotografen die als extra service ook een paar luchtopnamen van het bruidspaar willen aanbieden.

Regelgeving
Uiteraard dient men zich ook met de DJI Mavic te houden aan de geldende regelgeving. Dat betekent dat het beroepsmatig gebruik van de DJI Mavic onder het ROC-light beperkt is tot een maximale vlieghoogte van 50 meter en maximaal 100 meter verwijderd van de piloot. Ook mag er niet boven mensen, wegen en bebouwing gevlogen worden, en moet men 50 meter afstand houden van bebouwing. Voor recreatieve vliegers gelden nog altijd andere regels, die onder andere te vinden zijn op de website vliegjedroneveilig.nl.

Tweede, herziene editie van ‘Dronefotografie’ gaat onder meer in op minidrone-regeling

Bestel het boek bij bol.comRuim een jaar geleden verscheen het boek Dronefotografie van Wiebe de Jager. Het boek werd goed ontvangen en inmiddels is de eerste druk zo goed als uitverkocht. Reden voor de uitgeverij om met een tweede, geactualiseerde editie te komen. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan de onlangs ingevoerde minidrone-regeling.

In het boek worden alle aspecten van het vliegen en fotograferen met drones behandeld, van aanschaf tot en met de eerste keer vliegen, instellingen, fotografietips en regelgeving. Het boek is voorzien van talrijke dronefoto’s van dronevliegers uit de gehele wereld.

Veel lezers prezen de eerste editie van het boek om de toegankelijke schrijfstijl en de vele praktische tips, zonder dat daarbij te diep op de materie wordt ingegaan. Ook het hoofdstuk over regelgeving werd gewaardeerd, omdat hier in de praktijk veel onduidelijkheid over bestaat.

In de tweede, herziene editie worden niet alleen de laatste drones besproken, ook is er ruimte ingelast voor uitleg over de zogenaamde minidrone-regeling en het ROC-light, dat beroepsmatig gebruik van lichtgewicht drones mogelijk maakt. Daardoor is het boek niet alleen interessant voor recreatieve dronevliegers maar ook voor fotografen die professioneel aan de slag willen met drones.

De 2e editie ligt eind juli in de winkels en gaat € 27,95 kosten. Het nieuwe ISBN is 978-90-5940-912-5. Het boek kan onder andere gereserveerd worden via bol.com.

Wat betekent de invoering van het ROC-light voor dronefotografen?

ROC-Light

Per 1 juli 2016 is de zogenaamde minidrone-regeling van kracht, die het beroepsmatig gebruik van drones onder de 4 kg laagdrempeliger maakt dan voorheen het geval was. Dat is goed nieuws voor (aspirant) dronefotografen, die nu eindelijk tegen betaling opdrachten mogen uitvoeren met hun drone. Er liggen echter wel een paar addertjes onder het gras.

De minidrone-regeling voorziet in de invoering van het ROC-light, een ontheffing die aangevraagd kan worden door mensen die middels een theorie-examen hebben aangetoond kennis te hebben van onder andere meteorologie, vluchtvoorbereiding, luchtvaartwetgeving en de onderdelen en werking van een drone.

Dit examen kan medio september 2016 behaald worden via het KEI, het opleidingsinstituut van de KNVvL. De kosten van het examen zijn nog niet bekend. Minidrone-opleidingen zijn er op het moment van schrijven nog niet, maar de markt zal ongetwijfeld in die behoefte gaan voorzien. Met het theorie-examen op zak kan het ROC-light worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, de kosten hiervoor bedragen 253 euro.

Verder moet je drone ingeschreven worden in het luchtvaartregister. Dat kan bij eveneens de Inspectie Leefomgeving en Transport, tegen betaling van 73 euro. Let op: ieder toestel moet afzonderlijk ingeschreven worden en krijgt een eigen PH-registratie. Ook zul je een verzekering die je dekt tegen schade aan derden moeten afsluiten.

Als je eenmaal beschikt over het ROC-light en een verzekering, dan mag je vluchten met een zakelijk karakter uitvoeren zolang je je aan de volgende spelregels houdt:

  • de drone mag op het moment van opstijgen niet meer dan 4 kg wegen;
  • vluchten mogen alleen worden uitgevoerd tijdens de daglichtperiode;
  • tijdens de vlucht moet het toestel continu in het zicht van de bestuurder blijven;
  • geen vluchten hoger dan 50 meter boven grond of water of verder dan 100 meter van de bestuurder;
  • men dient 50 meter horizontaal afstand te houden van aaneengesloten bebouwing, mensenmenigten, industrie- en havengebieden, spoorwegen, voertuigen en snel/auto/provinciale wegen;
  • minstens 3 kilometer afstand bewaren van kleine vliegvelden en er mag niet gevlogen worden in CTR gebieden.

Met name de 50 meter-regel betekent dat het ROC-light maar beperkt bruikbaar is voor bijvoorbeeld makelaars en trouwfotografen. Je mag immers niet nabij groepen mensen of huizen in de bebouwde kom vliegen. Het is wél toegestaan om boven vrijstaande huizen te vliegen, zolang er maar 50 meter afstand wordt bewaard van omliggende bebouwing en wegen.

Ook landbouwtoepassingen zijn maar beperkt mogelijk onder de ROC-light. De maximale horizontale afstand van 100 meter is namelijk veel te beperkt voor gebruik van fixed-wing toestellen waar akkerbouwers vaak gebruik van maken. Voor dergelijke toepassingen moet men dus alsnog voor het volledige ROC gaan, met alle bijkomende kosten en voorwaarden van dien.

Voor natuur en landschapsfotografen die graag iets bij willen verdienen met het maken van foto’s en video’s is de ROC-light wel prima bruikbaar. Hooguit strooit de hoogtebeperking van 50 meter in sommige gevallen roet in het eten. De minidrone-regeling zegt echter niets over het vliegen in natuurgebieden (zoals Nature 2000).

Heb je nog vragen over de minidrone-regeling of het ROC-light, check dan even dit artikel op Dronewatch, met daarin de meest voorkomende vragen en antwoorden.

Binnenkort ook tegen betaling dronefoto’s maken dankzij ROC-Light

ROC-Light

Wie met een drone tegen betaling luchtfoto’s wil gaan maken liep tot nu toe aan tegen strenge regelgeving, die stelt dat je moet beschikken over een vliegbrevet, een goedgekeurd toestel en een bedrijfsontheffing voordat je commercieel aan de slag mag gaan. Al met al een investering van vele duizenden euro’s.

Daar komt verandering in met de invoering van de ROC-Light, een vergunning waarmee je zogenaamde ‘mini-drones’ – tussen de 1 en 4 kilo – ook bedrijfsmatig mag gaan gebruiken. Je bent dan wel gebonden aan een maximale vlieghoogte van 50 meter, terwijl de drone slechts 100 meter horizontaal van je verwijderd mag zijn.

Om in aanmerking te komen voor een ROC-Light moet je eerst een beknopte theorie-opleiding volgen, die afgesloten wordt met een examen bij de KNVvL. Daarna moet je je drone nog registreren bij de Inspectie Leefomgeving&Transport (ILT). Vervolgens mag je opdrachten gaan uitvoeren, waarbij je uiteraard de gebruikelijke vliegregels (niet boven bebouwing en mensen vliegen, alleen tijdens de daglichtperiode, niet boven wegen of nabij vliegvelden) dient te respecteren.

De invoering van ROC-Light is goed nieuws voor dronefotografen die bedrijfsmatig in de weer willen met een (kleine) drone, zonder meteen duizenden euro’s te moeten investeren in opleidingen, bedrijfsprocessen en apparatuur. En een drone tot 4 kilo, daar valt bijvoorbeeld ook de semi-professionele Inspire 1 onder. De kosten voor de ROC-Light gaan naar verwachting 400-500 euro bedragen.