Hoe zat het ook alweer met de regels voor het vliegen met drones?

Helaas blijkt maar al te vaak dat niet iedereen even goed op de hoogte is van de regelgeving als het gaat om het vliegen met drones. Lang niet iedere (web)winkel geeft goede voorlichting, en vanuit de overheid wordt er eigenlijk ook amper actie ondernomen als het gaat om het duidelijk communiceren van de regeltjes.

In onderstaande video legt Wiebe de Jager nog eens in heldere taal uit hoe het ook alweer zat met de Regeling modelviegen en wat deze betekent voor mensen die hobbymatig met een drone willen gaan vliegen. In nog een drie minuten wordt je helemaal bijgepraat. Vlieg je drone veilig!

Dronewatch roept amateur-dronepiloten op veilig te vliegen

‘Vlieg je drone veilig’, dat is het motto van een publiekscampagne die Dronewatch vandaag is gestart. Met de campagne wordt aandacht gevraagd voor het feit dat maar weinig mensen op de hoogte zijn van de regelgeving aangaande het hobbymatig vliegen met drones. Helaas leidt dat in toenemende mate tot incidenten, met als gevolg dat het dronevliegen in de toekomst misschien flink aan banden wordt gelegd.

Op de website vliegjedroneveilig.nl vind je heldere uitleg met betrekking tot de regeltjes en er is ook voorzien in een handige kaart met daarop vliegvelden en andere no-fly zones. De campagne wordt onder andere ondersteund door het NLR, DARPAS en de KNVvL.

Vlieg je drone veilig