Wat betekent de invoering van het ROC-light voor dronefotografen?

ROC-Light

Per 1 juli 2016 is de zogenaamde minidrone-regeling van kracht, die het beroepsmatig gebruik van drones onder de 4 kg laagdrempeliger maakt dan voorheen het geval was. Dat is goed nieuws voor (aspirant) dronefotografen, die nu eindelijk tegen betaling opdrachten mogen uitvoeren met hun drone. Er liggen echter wel een paar addertjes onder het gras.

De minidrone-regeling voorziet in de invoering van het ROC-light, een ontheffing die aangevraagd kan worden door mensen die middels een theorie-examen hebben aangetoond kennis te hebben van onder andere meteorologie, vluchtvoorbereiding, luchtvaartwetgeving en de onderdelen en werking van een drone.

Dit examen kan medio september 2016 behaald worden via het KEI, het opleidingsinstituut van de KNVvL. De kosten van het examen zijn nog niet bekend. Minidrone-opleidingen zijn er op het moment van schrijven nog niet, maar de markt zal ongetwijfeld in die behoefte gaan voorzien. Met het theorie-examen op zak kan het ROC-light worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, de kosten hiervoor bedragen 253 euro.

Verder moet je drone ingeschreven worden in het luchtvaartregister. Dat kan bij eveneens de Inspectie Leefomgeving en Transport, tegen betaling van 73 euro. Let op: ieder toestel moet afzonderlijk ingeschreven worden en krijgt een eigen PH-registratie. Ook zul je een verzekering die je dekt tegen schade aan derden moeten afsluiten.

Als je eenmaal beschikt over het ROC-light en een verzekering, dan mag je vluchten met een zakelijk karakter uitvoeren zolang je je aan de volgende spelregels houdt:

  • de drone mag op het moment van opstijgen niet meer dan 4 kg wegen;
  • vluchten mogen alleen worden uitgevoerd tijdens de daglichtperiode;
  • tijdens de vlucht moet het toestel continu in het zicht van de bestuurder blijven;
  • geen vluchten hoger dan 50 meter boven grond of water of verder dan 100 meter van de bestuurder;
  • men dient 50 meter horizontaal afstand te houden van aaneengesloten bebouwing, mensenmenigten, industrie- en havengebieden, spoorwegen, voertuigen en snel/auto/provinciale wegen;
  • minstens 3 kilometer afstand bewaren van kleine vliegvelden en er mag niet gevlogen worden in CTR gebieden.

Met name de 50 meter-regel betekent dat het ROC-light maar beperkt bruikbaar is voor bijvoorbeeld makelaars en trouwfotografen. Je mag immers niet nabij groepen mensen of huizen in de bebouwde kom vliegen. Het is wél toegestaan om boven vrijstaande huizen te vliegen, zolang er maar 50 meter afstand wordt bewaard van omliggende bebouwing en wegen.

Ook landbouwtoepassingen zijn maar beperkt mogelijk onder de ROC-light. De maximale horizontale afstand van 100 meter is namelijk veel te beperkt voor gebruik van fixed-wing toestellen waar akkerbouwers vaak gebruik van maken. Voor dergelijke toepassingen moet men dus alsnog voor het volledige ROC gaan, met alle bijkomende kosten en voorwaarden van dien.

Voor natuur en landschapsfotografen die graag iets bij willen verdienen met het maken van foto’s en video’s is de ROC-light wel prima bruikbaar. Hooguit strooit de hoogtebeperking van 50 meter in sommige gevallen roet in het eten. De minidrone-regeling zegt echter niets over het vliegen in natuurgebieden (zoals Nature 2000).

Heb je nog vragen over de minidrone-regeling of het ROC-light, check dan even dit artikel op Dronewatch, met daarin de meest voorkomende vragen en antwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *